Vetolernado

(Originala titolo: Aprendendo a jogar)
Verkis: Guilherme Arantes
Traduko: James Rezende Piton

La viv' estas vetolernad'
La viv' estas vetolernad'
Ne ĉiam sukceso,
Ne ĉiam malvenko,
Ĉar simpla vetolernad'

Eĉ la guto, kiu frapas
Pagas por fremda festeno
Se la sorto min karesus
Ne plu necesus la posteno.

(refreno 2-foje)

Kiam propras via domo,
Puton kraĉu laŭ bezono
Tiel estas, tiel plu restas
Mi nun trafu du celojn per nur unu ŝtono.

(refreno 2-foje)

Razon barbo plu atendas
Foje ankaŭ por la reĝ'
Al kiu tropozas laboro ofendas,
Des pli pro mank' de strebado helpas preĝ'


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Vojoj de la kor'

(Originala titolo: Caminhos do coração)
Verkis: Gonzaguinha
Traduko: Cícero Soares

Delonge mi eliris el la hejmo
Delonge mi vojaĝas for de l' domo
Delonge mi min sentas viva homo
Mia vivdezir', deziro pri feliĉ'

Feliĉo pro denova la reven'
al ĉiuj belaj lokoj, tiom da renkont'
Ke restis tie fazeol' kun rizo,
ĉirkaŭbrak' amika, loko por la dorm' kaj la sonĝ'

Mi lernis do, ke ĉiam ni dependas
de multenombraj homoj senpretendaj
La homanimo estas mem la markoj
instruataj - Tag' post tago, hom' post hom'

Tiele belas, kiam ni komprenas,
ke ulo estas ero de pli larĝa homular'
Tiele belas, kiam ni korsentas,
ke sola ni ne restas ĉie estas solidar'

Tiele belas, kiam ni survojas firme
tra linioj de la mano, kiel nova Kristofor'
Tiele belas, kiam spertas ni la vivon
tra la vojoj kie batas ĝoje forte nia kor'

Batas la kor', forte la kor'...


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

La cirko

(Originala titolo: O circo)
Verkis: Sidney Miller
Traduko: James Rezende Piton

Tuj, tuj, tuj komenciĝos la prezento
Muzikistoj ekludos kun talento
Jen, jen, jen cirko preta por enveno
Kun, kun, kun mirindaĵ' en la areno.

Hastu, hastu, spektantaro, indas paŝi diligente
Vi antaŭu la najbaron, eblos vidi pli atente
Tamen tra la homamaso, jam mallume, senarĝente
Blovas vento kun protesto, frapas tolon kaj ĝin rompas
Por ke luno, kiu pompas povu vidi tiun feston.

Mi memoras trapeziston, tiel riskis lia salto,
Provokante la spirhalton pro la gapo de l' publiko
Estis tia la paniko, ke Jozefo de l' Trombono,
Tre laŭdata de l' kritiko, jam forgesis sian nomon
Kaj tenadis mikrofonon por sonigi la muzikon.

Mi prikantas la pajacon, kiu rolis en plurrondo,
Jam soldato, ĉarpentisto, gitaristo, vagabondo
Sen juĝado kaj sen saĝo feliĉigas tra la mondo
Sen konscio pri la ondo, kiun kaŭzis la mesaĝoj
Pri raveco de l' rideto, kiu mankis en vizaĝoj.

Kun vipilo kaj grimaco la dresisto gajnas forton
Duonturne plus duono, duonvivo, duonmorto
Post la fino de l' deĵoro, ne plu gloro pro la besto
La dresisto tre kuraĝa frontos sian tutan keston:
Sian amon senrespondan, sian vivon kaj la reston.

Flirte fajnas la fagoto, fajfas fifro por feino
Ĉar jen venos la kulmina enir' de baletistino
Kun la korpo sinjorina kaj vizaĝo de knabino
La plorinto jam ne plora, la kantint' en malagordo
Danco-finos ŝi tra l' pordo nur post horo sensonora.

Tuj, tuj, tuj jen finiĝos la prezento
Muzikistoj sin montris kun talento
Mortas cirko, ĝi restas tre lontana
Memoraĵ', ĉar mi estis nur infana...


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Pertelefone

(Originala titolo: Pelo telefone)
Verkis: Donga k Mauro de Almeida
Traduko: James Rezende Piton

De karnavala estro
Per la telefono venas la ordon'
Ke la gajan feston
Oni ne friponu, ludu sen admon'

Aj, aj, aj
La rankoro estu for, ho sinjor',
Aj, aj, aj
Vin ne trafos korangor' en la hor'

Espereble spertu batojn
Por ne misfari denove,
Forpreni ies amatojn
Por ensorĉi laŭbontrove

Aj, kolombeto, sinjor', sinjor'
Kun miskondut', sinjor', sinjor'
Pro la birdeta, sinjor', sinjor'
Sambodebut', sinjor', sinjor'
Samboplezuro, sinjor', sinjor'
Kun frostotrem', sinjor', sinjor'
Moligas kruron, sinjor', sinjor'
Por la ĝuem', sinjor', sinjor'

Meleagr' asertis
Kvazaŭ ĝi vespertis
Ke ĝi jam avertis
Ĉar se mi ne spertis
Kial mi koncertis
Kaj pri ĝi malcertis

Ho! Ho! Ho!
Jen la kanto-ideal', por real'
Aj, aj, aj
Vivu nia karnaval' sen egal'!

Se ĉiu amdeloganto
De Dio estus punata
La mondo estus malplena
Kaj l' infero troloĝata

Estu laŭ plan', sinjor', sinjor'
De nia klan', sinjor', sinjor'
Karnavalan', sinjor', sinjor'
Kun la elan', sinjor', sinjor'
Samboplezuro, sinjor', sinjor'
Kun frostotrem', sinjor', sinjor'
Moligas kruron, sinjor', sinjor'
Por la ĝuem', sinjor', sinjor'

Ĉies bonsinteno
Estu en sereno
Viglu la alveno
Ridu nur sen peno
Gaju la mieno
Kaj for la ĉagreno

Aj, aj, aj
Dancu sambon
Kun inklin', karulin'
Aj, aj, aj
Por dancanto
Nek ruin', nek forklin'


KURIOZAĴO (N.T.): Tiu ĉi estas konsiderata la unua sambo diske registrita (en 1917) kaj laŭdire la komponaĵo naskiĝis en fama domo kie kunvenis muzikistoj en nigrula kvartalo en la centro de Rio-de-Ĵanejro. Ĝi estis la domo de Onklino Ciata (1854-1924), tre populara nigra aktivulino naskiĝinta en Bahia, kiu tie estis la superulino en rondo de kandombleo (animisma religio veninta al Brazilo kun afrikanoj).
La originalan sonregistraĵon "por Casa Edison" eblas aŭskulti ĉi tie.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Pli telefonu

(Originala titolo: Me telefone mais)
Verkis: Darci Rossi k José Homero k Marciano
Traduko: Émerson dos Santos

Ĉi matene mia telefono
Reviviĝis per alvok' subita
Kaj pro la son' de telefon' vekiĝis mi
Aŭdiĝis voĉo antaŭ longe dezirita
Venis al orelo via voĉ'
Kun sopir' memoris vi pri mi
La anim' pleniĝis tuj per ĝoj'
Nur pro via gorĝa melodi'

Pli telefonu ĉar
Mi bezonas forigi la sopiron
Min telefonu, ĉu programe ĉu subite
Ĉar via voĉo portas ĝojon kaj inspiron

Min vi nomis kiel nur amiko
Tamen, en parolo, estis plaĉ'
Se ne ekzistas plu pasio inter ni
Min kontentigas amikeca la mesaĝ'
Malgraŭ la distanc', min ne forgesu
Estas babilado tre agrabla
Eĉ po unu vorto fojon, jes,
Ĝojus mi pro via voĉ' afabla


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Se ĉiuj estus egalaj al vi

(Originala titolo: Se todos fossem iguais a você)
Verkis: Tom Jobim k Vinicius de Moraes
Traduko: James Rezende Piton

Ek, via vivo
Tra amvojo je paca fon'
Ho, via vivo
Estas tre bela amkanzon'
Je la brakoj malfermaj prikantu
La plejlastan esperon
La esperon diecan
Pri la paca am'

Se ĉiuj estus egalaj al vi
Ege mirindus la viv'
Ŝvebo de iu kanzon'
Iu virin' kun belson',
Tuta muzik-region'
Kun ridet', kun kanzon' kaj la pet'
Pri beleco de am'
Laŭ la sun', laŭ la flor', laŭ la lum'
La am' sen sufer', fantazi'

Tiam ekzistus la vero
Vero sen klara konsci'
Se ĉiuj estus ĉimonde egalaj al vi


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Ej'

(Originala titolo: Lá e ser)
Verkis: Flávio Fonseca
Traduko: Flávio Fonseca

En la pensita ej'
Okazadas sun'
Kaj la sun' estas ej'

Venas mi
El ĝi, kaj scias, do:
Sun' portas amon por
Doni al ni

Iu for
Loĝatiganta ĝin
Rekonas plu en si
Sunon en kor'

Kaj mi
Eĉ konfuzas ja
Sunon kun tiu, ĉar
Ambaŭ vidivas la
Vojon al ĝi,
La ej',
Kaj fariĝas ej'.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Vidu kaj elŝutu la partituron (gitaro k voĉo).


Vidu kaj elŝutu la partituron (orkestra versio).

Ne perdu vian tempon

(Originala titolo: Escravos de Jó)
Tradicia
Versio: Sylla Chaves

Nun estas la hor'
por studo kaj labor'!
Esperanton
lernu ĉiuj kun fervor'!
Ne perdu vian tempon,
ĉar la horoj flugas for!


Rim: El la libro 100 jaroj da kantado: Kultura Kooperativo de Eo, 1989

Vidu kaj elŝutu la partituron.

Petola sambo

Verkis: Dirce Sales k Tania Paixão

Kara pupeto, jen por vi granda novaĵo:
Io mirinda kiun neniam vidis vi!
Sorĉa tapiŝo kies flugo al vi permesos
Preskaŭ senpage tutan mondon koni, ja!
Tute nature, sen interpretistoj,
Kaj la brusto plena de amsento,
Interparoli kaj
Korespondadi kun personoj
De ĉiuj kontinentoj.

Se vi parolas pri la lingvo Esperanto,
Atentu bone, vantemulo, babilema:
Mi jam komponas, teatraĵas, amindumas
Eĉ instruas, ankoraŭ kantas
Kaj plena de amsento...
Tute nature,
Mi parolas bone al pluraj homoj,
Per ĉi tiu magia idiomo!

Ne, ne restu malĝoja,
Venu danci kun mi.

Esperanto muzikas internacie.

Ankoraŭ helpas en momento de fiasko.
Floroj

Verkis: Dirce Sales

Floroj, delikataj floroj,
Juveloj de Di', juveloj de Di'.

Jen la rozoj, ĉarmaj, elegantaj!
La diskretaj diantoj.
Jen tulipoj kaj lilioj!
La sunfloroj,
L' orkideoj solecaj,
Miozotoj plendantaj
Kaj la lekantoj, etaj lekantoj,
Niaj gajaj sunetoj.


Plumoj de l’ tie’

(Originala titolo: Você -aŭ- Penas do tiê)
Verkis: Hekel Tavares k Nair Mesquita
Traduko: Vicente Sales

Ĉu vi jam vidis kantantaron en l’ arbar’
De la birdetoj, ĝuste dum la sunsubir’?
Ĉu vi jam aŭdis malĝojkanton arapongan,
Kiu anoncas: baldaŭ pluvos sur la ter’?

Ĉu tre maturan gvabirobon vi gustumis,
Vidis la tagon, kiam sin faras vesper’?’
Ĉu vi jam sentis el la rosaj ebenaĵoj
Dolĉan odoron el la musambea ber’?

Ĉar mia amo havas iom el ĉi ĉio,
Kaj sur la lipoj pluman ruĝon de l’ tie'.
Kiam ŝi kantas, eĉ la birdoj silentiĝas,
Ili konscias, mia am’ estas vi mem,
Vi mem, estas vi mem, vi mem, vi mem

Havanta lipojn ruĝkolorajn de l’ tie'.


Rim:
Arapongo - (Procnias nudicollis) migrantaj brazilaj birdoj el familio kotingedoj rimarkinda pro la metala sono de sia kanto.
Gvabirobo - (Campomanesia pubescens) komuna nomo al pluraj arboj kaj arbetoj de la familio de la mirtacoj.
Musambeo - botanika genro apartenanta al la familio Cleomaceae.
Tieo - (Ramphocelus bresilius) estas specio de brazila ruĝpluma birdo.


KURIOZAĴO: Tiu ĉi kanto, registrita kaj famigita de Fagner kvazaŭ ties adapto de folklora kanto, fakte estis verkita kaj eldonita de Hekel Tavares en 1928, kaj dediĉita al tiama lirika kantistino Gabriella Besansoni Lage. Post la registro de Fagner, pluraj aliaj brazilaj artistoj ankaŭ registris ĝin, kiel interalie Joanna, Nara Leão kaj Nana Caymmi, kaj la vero aperis nur 26 jarojn poste.
Legu pli pri tio ĉi tie (portugallingve).Vendreda veado

(Originala titolo: S de saudade)
Verkis: De Ângelo k Gabriel Agra k Bruno Sucesso
Traduko: Émerson dos Santos

Jen mi, tie ĉi
La sentojn dronigante en la alkohol'
Jes, akiris mi
Liberon fari ion ajn laŭ mia vol'

Tamen per memoroj vi malbenis min
Al mi ne plaĉas fest', min mankas energi'
Ne estis tiel miaj revoj pri senkompromisa viv'

Vendredo venis kun veado
Festoj tra la urb'; en mi, saŭdado
Ĉar nenie prezentiĝas nia surlita spektaklo
Ne ludas la diskestroj vian voĉon en sontrako

Aŭspicio

(Originala titolo: Sorte) 
Verkis: Celso Fonseca k Ronaldo Bastos
Traduko: James Rezende Piton

Pro l' tuta bon', kiu venos de vi
Al mi riĉiĝas pli la rimaro
Vi kontribuas al mia muzik'
Kaj mi ridetas pro via faro

Amatin', vi estas aŭspici'
Amatin', vi estas aŭspici'
Amatin', vi estas aŭspici' favora

Kiam vi estas, min gvidas l' agord'
Mia dezir' saltas kun elstaro
Vi kisas min kaj en plena konkord'
Vesperlumiĝas por Gvanabaro

Amatin', vi estas aŭspici'
Amatin', vi estas aŭspici'
Amatin', vi estas aŭspici', de ĉiamVidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Pirateca koro

(Originala titolo: Coração pirata)
Verkis: Aldir Blanc k Nando
Traduko: James Rezende Piton

Mia pirateca koro
Sendistinge tuj kaperas
Sed l' animo jam divenas
Ke pagon, ĝi ĉiam liveras
- Kaj restas tutsola

Mia vivo tre liberas,
Nur en volo la valor'
Mi neniam senesperas,
Mi estas reganto de l' kor'
Ho! Deklar' de spegulo:
- Vi plu estas vi...

Mi tre amas la sukceson
Ĝin mi regas laŭ neceso
Estiĝas la rev' de infan'
Eraranto sen konfeso
Konsci' pri mia fon'
Sen ajna fordon'!

Se ne prosperas pasio,
Mi ne riproĉu al mi
Kaj ne lamentu pri ĝi
Vanos la situaci'
(1ª) Mi rekomencos de nulo kun rezignaci'
(2ª) Mi rekomencos sen bazo kun rezignaci'

Eĉ se homoj tute certas
Pri bonŝanco de l' favor'
Tamen mi tre zorge semis
Kiel min gvidis la kor'
Ho! Deklar' de spegulo:
- Vi plu estas vi...


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Trupulo

(Originala titolo: Mambembe)
Verkis: Chico Buarque
Traduko: Flávio Fonseca

Sceneje, ĉe placo,
En cirko, sur benko
De ĝarden'
Dum nokto en kuro,
Pentritan sur muro,
Vi ekkonos min sen pen'

Trupulo, cigano
Loĝe sub la ponto
Kantanta
Kaj eĉ sub la tero,
Kantanta
En buŝ' de l' popolo
Kantanta

Almoze, fripone,
Ruzule, ĉifone
Aŭ la mal'
Eskapinta sklavo
Komplete sen pravo,
Estas mia festival'

Trupulo, cigano...

Poeto, pajaco,
Pirato, sagaca
Vagabond'
Dormanta sur strato,
Ne gravas la stato,
Tute mia estas mond'

Trupulo, cigano...


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Vastas maro

(Originala titolo: Tanto mar)
Verkis: Chico Buarque
Traduko: James Rezende Piton

Estis bela festo ja,
Por mi fascine,
Al mi postrestis obstine
Nur diantospecimen'

Ili velkis viafeste ja
Sed sen dubemo
Forgesiĝis iu semo
En angulo de ĝarden'.

Scias mi, ke ni apartas ĉar
Vastas mar', vastas mar'
Kaj konscias, ke necesas ja
Navigad', navigad'.

Kantu la printempon ja,
Jen mi senfavora,
Sendu bonodoran tigon
El la rosmaren'!


Kuriozaĵo: La ŝtatrenverso, kiu en 1974 finis la jardekojn de regado de Salazar en Portugalio fariĝis konata kiel "Revolucio de la Diantoj", pro tio, ke la popolo surstrate donis al la ribelemaj soldatoj diantojn, la nacian floron. Komponisto Chico Buarque de Holanda en 1975 faris en Brazilo tiun ĉi kanzonon, sed estante sub diktaturo mem, ĝi ne estis allasita de la cenzuro. Ĝi aludas ankaŭ al rosmareno, planto, kiu origine kreskas en Portugalio kaj estas tre uzata en la portugala kuirarto.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).