Duoblaĵoj, trioblaĵoj, kvar... sesoblaĵo!

Aperis sesa versio de la fama brazila kanto Asa branca! Kompreneble, tiu kanto estas vera klasikaĵo en la muzika historio de la lando, estas tre interese kompari la (ĉiujn bonajn) tradukojn, kaj la tradukintoj ne sciis unu pri la alia; tamen la granda kvanto da multoblaĵoj iom pensigas pri malŝparo de energio.

Tial estas en BRAZILA KOLEKTO la rubriko Originalaj titoloj. Se vi emas traduki brazilajn muziktekstojn, unue vizitu tiun liston kaj kontrolu tion, kiuj versioj jam ekzistas. La indekso estas bone organizita, kaj helpe de ĝi vi povos direkti vian inspiron al ankoraŭ netuŝitaj kantoj.

Ĉi-semajne ĉiuj novaĵoj estas multoblaĵoj:

La menciita versio de Asa branca, Kampar' en braĝo, de Luiz Gonzaga kaj Humberto Teixeira, laŭ versio de la kompetenta Wel.

Por ne diri ke mi ne parolis pri floroj kaj Ek al la batalo! estas versioj de Pra não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. La unua estas tradukita de Leopoldo Knoedt kaj la dua de Jorge de Oliveira.

Kaj, el Tom Jobim kaj Vinicius de Moraes, la kanto Eu não existo sem você ricevis la versiojn Mi ne vivas for de vi, far Tarcísio Lima, kaj Ne estas mi sen vi, far Vitor Mendes.

Ne forgesu helpi nin ekprodukti videojn de la kantoj troveblaj en BRAZILA KOLEKTO! Iru al la paĝo de la abonkampanjo kaj elektu la kategorion de via kunlaboro (tio estas, kiun rekompenson vi deziras ricevi kaj kiom vi deziras pagi monate). Kaj ni kune antaŭenirigu tiun gravan kulturan iniciaton!

Kampar' en braĝo

(Originala titolo: Asa branca)
Verkis: Luiz Gonzaga k Humberto Teixeira
Versio: Wel

La varmego de l' kamparo
kvazaŭ fajro sur la ter'
min igis diri al Di’ ĉiela
"Ĉu ne sufiĉas tia sufer'?"

Kia braĝar’, ho ardejo,
la plantej’ sen verdsignal’.
Sen akvo perdis mi la brutaron,
pro soif' mortis mia ĉeval’.

Ĉe l’ vid’ ke unu post unu
ĉiuj birdoj fuĝis for,
mi diris, Roznjo, ankaŭ mi iru,
ke restu de mi mia memor’ .

Tiel for en ĉi distanco
mia trist’ ŝajnas sen fin’ ,
mi nur esperas ke baldaŭ pluvu
por ke ni povu renkonti nin.

Kiam via okulverdo
disos sur nia kampar’ ,
vi ne plu ploru, amata mia,
al via kor’ mia iĝos par’.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu aliajn versiojn:
Blanka flugilo
Flugil' blanka
Flugil' blanka
Flugilo blanka
Kolombetoj

Por ne diri ke mi ne parolis pri floroj

(Originala titolo: Pra não dizer que não falei das flores)
Verkis: Geraldo Vandré
Versio: Leopoldo Knoedt

Akompane al kanto, jen ni sur ŝose’,
ni ja ĉiuj egalas, enbrake aŭ ne,
en lernejoj kaj stratoj, konstruoj, kampar’,
akompane al kanto, jen ni sur ŝose’.

Ripetaĵo:

Ek! tien ni iru! en atendo mankas sci’ -
scianto horon faras, ne hazarde venas ĝi.

En kamparaj plantejoj reganta malsat’,
sendecidaj amasoj marŝantaj sur strat’,
plu kun floroj por ĉies plej forta refren’,
kredas venki kanonojn per floroj, sen pen’.
La soldatoj armitaj, amataj aŭ ne,
preskaŭ ĉiuj perditaj, armporta arme’,
en barakoj jesdiras al praa lekci’ -
senkiala vivado kaj mort’ por patri’.

Ripetaĵo

En lernejoj kaj stratoj, konstruoj, kampar’,
estas ĉiuj soldatoj, armitaj aŭ ne,
akompane al kanto, jen ni sur ŝose’,
ni ja ĉiuj egalas, enbrake aŭ ne,
Kun la floroj surtere, la am’ en konsci’,
en l’ antaŭo certec’, en la man’ histori’,
akompane al kanto, jen ni sur ŝose’,
je lernad’ kaj instruo de nova lekci’.

Ripetaĵo


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian version:
Ek al la batalo!

Ek al la batalo!

(Originala titolo: Pra não dizer que não falei das flores)
Verkis: Geraldo Vandré
Versio: Jorge de Oliveira

Homamaso premata de granda malsat'
Man'-en-mane marŝadas laŭlonge de strat'
Kunportante deziron pri pac' kaj liber'
Kaj rajtoj egalaj por ĉiuj sur ter'

Refreno:

Ek al la batalo! Ne atendu ĝis la fin'
Ekkaptu la okazon, ĉar la sort' favoras nin

La popolo kuniĝas, aŭdiĝas kanzon'
Ja ne gravas la raso, ne gravas la mon'
La homplenaj urbegoj, la dista kampar'
Kantas kune la kanton de l' tuta homar'

Refreno

La soldatoj jam venas kaj parolos tuj
Pri defendo de l' leĝoj kaj am' al patruj'
Sed ja estas skribite en nia destin'
Ke nek pafoj nek batoj silentigos nin

Refreno

Niaj iloj ne estas fusil' kaj kanon'
Ni batalas per vero, labor' kaj sindon'
Kontraŭ ĉia sklaveco, teroro kaj pun'
Unu tagon por ĉiuj ekbrilos la sun'

Refreno


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian version:
Por ne diri ke mi ne parolis pri floroj

Mi ne vivas for de vi

(Originala titolo: Eu não existo sem você)
Verkis: Tom Jobim k Vinicius de Moraes
Versio: Tarcísio Lima

Mi scias kaj vi scias,
Tiel volis la destin’
Nenio ajn ĉi-monda
Disde vi forprenos min
Mi scias kaj vi scias,
La distanco ne ekzistas
Kaj ĉiu granda amo
Des pli grandas ju pli tristas
Ne timu do suferi,
Ho karega amatin’,
Ĉar ĉiuj el la vojoj
Min kondukas apud vin

Samkiel per la lun’
La ocean’ ornamas sin
Kaj kanto sin pravigas
Nur se oni kantas ĝin
Samkiel granda nub’
Sin nutras el eta pluver’
Kaj taŭgas al poeto
Lukti meze de sufer’
Samkiel viv’ sen amo
Samvaloras ol neni’
Ne vivus vi sen mi
Nek mi ekzistus for de vi.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian version:
Ne estas mi sen vi

Ne estas mi sen vi

(Originala titolo: Eu não existo sem você)
Verkis: Tom Jobim k Vinicius de Moraes
Versio: Vitor Mendes

Mi scias kaj vi scias ĉar la vivo volis tiel
Nenio sur la mondo nin disigi povos iel
Mi scias kaj vi scias ke distanco ne ekzistas
Ke ĉiu granda am' nur vere grandas ja se tristas
Pro tio mia am', ne timu se venos sufer'
Ĉar portas min al vi la tutaj vojoj sur la Ter'

Kiel la ocean' nur vere belas ĉe lunbril'
Kiel kanzono nur kantata pravas je util'
Kiel nubo nur estas okazanta per la pluv'
Kiel poeto estas granda nur ĉe suferpruv'
Kiel la vivo sen esti la am', vivo ne restas
Ne estas mi sen vi, kaj ankaŭ vi sen mi ne estas


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian version:
Mi ne vivas for de vi

Iĝu abonanto!

Jes, mi rakontos al vi.

Pensu pri video de brazila muziko en Esperanto, farita je kiel eble plej alta kvalito, disdonata al la tuta mondo per interreto. Ĉu? Nu, por tion okazigi, ni nepre bezonas vian apogon kiel kunproduktanton! Ni ĉieigu Esperanton!

Simple iru tuj al catarse.me/brazilakolekto kaj elektu unu el la rekompensoj ĉe la tiea dekstra kolumno. Poste, sekvu la instruojn. Se necesos, skribu al brazilakolekto@gmail.com kaj ni helpos vin.

La ĉi-semajnaj novaĵoj estas:

La kanzono Internlanda luno, de Catulo da Paixão Cearense kaj João Pernambuco, laŭ majstra traduko de Sylla Chaves. Kaj akompanas video de la kantistino Neide Barros Rêgo.

Ole' ola', unu el la unuaj komponaĵoj de Chico Buarque, esperantigita de Jair Salles.

La fiera sambo Kantu Brazilo, de Alcyr Pires Vermelho kaj David Nasser, laŭ versio de Ivo Pinto Magalhães.

La poeziplena Simfonio, de Lulu Santos kaj Nelson Motta, tradukita de Jorge de Oliveira.

Kaj la politikeca Ebriulo kaj ŝnurdancistino, de du gravaj brazilaj komponistoj, nome João Bosco kaj Aldir Blanc, laŭ versio de la kompetenta Wel.