Nia devizo

Disvastigi Esperanton per brazila muziko kaj disvastigi brazilan muzikon per Esperanto! Tiu estas la devizo de BRAZILA KOLEKTO. Muziko estas efika kaj povplena ilo por disigi iun ajn idealon, en ĉiuj lokoj kaj tempoj. Kaj brazila muziko konkeras ĉiun atentan aŭskultanton...

La ĉi-semajnaj novaĵoj jenas:

La porinfana Peĉjo, de Dori Caymmi kaj Paulo César Pinheiro, kaj tradukita de James Rezende Piton, estis verkita por televidserio bazita sur grava literatura serio de Monteiro Lobato, nome Bieno de Flava Pego.

Printempo estas bosanova perlo, de Carlos Lyra kaj Vinicius de Moraes, tradukita de Jair Salles.

La tradicia kanto Panjo Oŝum' estas religidevena muzikaĵo kiu pro sia beleco eniris la popularmuzikan repertuaron, kaj estis registrita interalie de artistoj kiel Chico César, Zeca Baleiro kaj Mariene de Castro. Ĝin tradukis Flávio Fonseca.

De Fernando Lobo, la bela kanto Somerpluvoj estis tradukita de Tarcísio Lima.

Kaj la bolero Piratŝipo estas versio de versio: ĝin verkis Roberto Cantoral (originale hispanlingve, La barca), kaj Nely Pinto ĝin tradukis al la portugala. Poste, el la portugallingva versio Jorge de Oliveira esperantigis ĝin.

Baldaŭ aperos la unua muzikvideo originale produktita de BRAZILA KOLEKTO! Kunlaboru ankaŭ vi: www.catarse.me/brazilakolekto.

Peĉjo

(Originala titolo: Pedrinho)
Verkis: Dori Caymmi k Paulo César Pinheiro
Versio: James Rezende Piton

Li povis imagi
Esti reĝo, kavalir', pirato aŭ Herkul'
Estis li laŭ sia em'
Ĉar li estis revemul'...

Li povis kredadi
Drakojn, feojn, sorĉon, povon de senkapa mul'
Vidis li laŭ sia em'
Ĉar li estis revemul'...

Kaj Bien' de Flava Pego,
mondo de fabel',
estis lia kvazaŭ ja kastel'...

Li povis vojaĝi
Per raketo, trajno aŭ velŝipo al insul'
Vagis li laŭ sia em'
Ĉar li estis revemul'...

Al Bien' de Flava Pego,
mondo sen kompar',
Tuj returne hastis lia ĉar'...

Li povis miradi
Pro la plantoj, bestoj kaj riĉeco de la Ter'
Li volis elkreski nun
Al la mondo de l'ekster'...

En esplor'...


Notoj de la Tradukinto:

* Peĉjo (Pedrinho) - unu el la roluloj en la plej konata brazila porinfana literatura serio - Sítio do Picapau Amarelo (Bieno de la Flava Pego), de Monteiro Lobato (1882-1948). Peĉjo estis nepo de la bienmastrino, entreprenema knabo, kiu esploris la bienon kaj apudan arbaron, revis pri herooj kaj celis kuraĝajn farojn.

* Senkapa Mulino - brazila popola legendo, unu el la multaj, kiuj rolas en la verkoj ĉirkaŭ la Bieno de Flava Pego. La legendo aludas al virino kondamnita transformiĝi en mulinon, kiu ne havas kapon kaj eligas flamojn el sia kolo dum travagado sur la kamparoj. Tio okazas de ĵaŭda sunsubiro ĝis la vendreda sunleviĝo. La kialo de tiu malbena transformiĝo varias laŭ la regiono.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Printempo

(Originala titolo: Primavera)
Verkis: Carlos Lyra k Vinicius de Moraes
Versio: Jair Salles

En solo, mia amo
al ĝarden' sen flor' similas nun.
Mi dezirus do renkonti ŝin por diri,
kian triston kaŭzas la saŭdado.
Kaj mi amas tiel vere,
ke ŝi eble ankaŭ amos min,
sed okazas, ke de mi pli for ŝi estas
ol la stel' brilanta en vespero.
"Ho, stelo!
– mi jen dirus –
Venu teren!
Ekzistas amo!"
Kaj nun printempo
al la poezi'
ebligu, per reveno,
ke ne mortu ĝi.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Panjo Oŝum'

(Originala titolo: Mamãe Oxum ou Vi mamãe Oxum na cachoeira)
Verkis: Tradicia
Versio: Flávio Fonseca

Mi vidis akvofale panjon Oŝum'
Sidantan sur rivera bordo
Plukis liliojn ŝi, ho je
Plukis liliojn ŝi, ho ja
Plukis liliojn por ornamo de l' altar'


Rim: Oŝum' estas ina diaĵo el la afrika nacio Iĵeŝa', adoptita kaj kultita de ĉiuj afrik-brazilaj religioj. Ŝi estas diaĵo de la dolĉaj akvoj de riveroj kaj akvofaloj, de la riĉeco, de la amo, de la prospero kaj de la beleco. (Fonto: Wikipedia)


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Somerpluvoj

(Originala titolo: Chuvas de verão)
Verkis: Fernando Lobo
Versio: Tarcísio Lima

De nun ni geamikoj povos esti,
Sed geamantoj ne plu.
Pasintan amon ni ne lasu resti,
Ĉar male nin forlasos ĉia ĝu’!
Resentoj sin disblovas tra la ventoj:
Jen plene vanaj sentoj,
Jen pluvoj en somer’,
Ĉar gardi en mi mem ian ĉagrenon
Ĝenas min, sed tiun ĝenon
Saĝo venkas, jen la ver’.

Ĉe l’ brusto kaj animo al mi vi fremde venas;
Mi tamen ekserenas kaj tuj konkludas, ke
De nun ni geamikoj povos esti,
“Amikoj”, sed “amantoj” tute ne.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Piratŝipo

(Originala titolo: A barca)
Verkis: Roberto Cantoral
Portugallingva versio: Nely Pinto (el La barca)
Esperanta versio el la portugala: Jorge de Oliveira

Oni emas diri ke l' foresto
Efike kontribuas al forges'
Sed mia kor' ja estas la atesto
Pri la danĝer' de l' manko de kares'

Ĝi batas maltrankvile ekde kiam
Vi min neatendite ĵetis for
Vi scias, ke mi amos vin por ĉiam
Sen ia ajn venĝemo nek rankor'

Vi fornavigis kvazaŭ piratŝipo
En freneza serĉ' al aventur'
Sed mi ankoraŭ ĝemas sub la vipo
De la memor' de l' voĉo de velur'

Kiu vekis min ĉiumatene
Kaj tiel dolĉe ridis apud mi
Domaĝe mi malkovras nun ĉagrene
Ke ĉio tio estis iluzi'


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Kuriozaĵoj

Ĉi-semajne nova speco de enhavo estas inaŭgurita en BRAZILA KOLEKTO: Kuriozaĵoj! Temas pri amuzaj informoj pri kelkaj kantoj, ilia historio aŭ kunteksto. Ili estas metitaj sub la muziktekstojn, kaj por trovi la kantojn al kiuj ili estas aldonitaj, iru al la dekstra kolumno de la retejo, sub Serĉu laŭ enhavo, kaj klaku sur Kuriozaĵoj.

Kaj la kantaj novaĵoj ĉi-semajnaj estas elstaraj:

Amanta balbutulo, de la grava komponisto Noel Rosa, prezentas homon kiu pro amĉagreno ne plu sukcesas flue paroli. La traduko estas de Flávio Fonseca.

Mia lumturo estas frevo de aŭtoroj kiuj debutas ĉe niaj paĝoj: Moraes Moreira kaj Fausto Nilo. Vera langrompilo, tradukita de Túlio Flores.

Defia traduko estis Geni' kaj la zepelin', porteatra socikritika kanto de Chico Buarque, laŭ traduko de la genia Leopoldo Knoedt.

Roberto Carlos kaj Erasmo Carlos verkis la nostalgian kanton Gajdimanĉaj rendevuoj, kaj bonege tradukis ĝin Ivo Pinto Magalhães.

Fine, Memoraĵoj de Ipakarai' estas versio de versio. La hispanlingvan originalon verkis Demetrio Ortiz kaj Zulema de Mirkin. Bedaŭrinde, oni ne malkovris la aŭtoron de la portugallingva versio (registrita de Julio Iglesias), nek la esperantiginton.

Bonvolu lasi vian tre gravan komenton, kaj sub la kantoj, kaj ĉi tie.

Kaj baldaŭ aperos la unua muzikvideo produktita de BRAZILA KOLEKTO! Atendu! (Ĉu vi jam kontribuis?)