Nova video!

Jen ĵus aperis la nova video produktita de BRAZILA KOLEKTO! Temas pri la tradicia porinfana kanto Terezinjo, bele kantita de la simpatia kaj belvoĉa Cláudia Miguel, kaj kun ekskluziva desegnec-filmo!

Spektu ĝin plurfoje, ŝatu ĝin, aliĝu al la jutuba kanalo, kaj diskonigu al ĉiuj viaj konatoj! Ni disvastigu Esperanton pere de brazila muziko, kaj brazilan muzikon pere de Esperanto!Krome, la ĉi-semajnaj novaĵoj en nia retejo estas:

La kanto Divenistino, verkita de Ivan Lins kaj Vitor Martins, kaj famigita de Elis Regina, laŭ traduko de James Rezende Piton.

De Roberto Carlos kaj Erasmo Carlos, la religieca kanto La batalo de l' infanoj, laŭ traduko de Vitor Mendes.

Alia traduko de la bosanova Ondo, verkita de Tom Jobim, tiu ĉi farita de la kompetenta Wel.

Originala porinfana komponaĵo de Sylla Chaves, titolita La magia flutisto, inspirita de germana rakonto. Akompanas ĝin video kaj partituro.

Kaj traduko far Jorge de Oliveira de la kanto Bonvolu, leteristo (originale Please, Mr. Postman), famigita de grupoj Carpenters kaj Beatles.

Divenistino

(Originala titolo: Cartomante)
Verkis: Ivan Lins k Vitor Martins
Traduko: James Rezende Piton

En la nunaj tagoj, nepre vin protektu
Turnu vian vangon, homojn ne elektu
En la nunaj tagoj, restu vi trankvila
En ĉiu okaz', penso estu prifila

Ne iru al trinkejoj, forgesu geamikojn
Ne haltu sur placoj, evitu la riskojn
Ne parolu pri la timo en la vivo
Nian grandan ĝenon ne reliefigu... Aĥ...

En la nunaj tagoj ne kreu motivon
Ĉar ĉiuokaze indas via vivo
Estu pacienca, kun vi estas Dio
Kun ni estas Dio, plene, eble tro

Jam estas skribite, jam antaŭvidite
De ĉiuj vidantoj kaj la divenistoj
Ĉio sur la kartoj, ĉio en la steloj
En la diveniloj kaj en profetaĵoj... Aĥ...

Falas Pika Reĝo
Falas la Karoa
Falas Trefa Reĝo
Falas ĉio troa!


Rim (Noto de la Tradukinto): Ĉi tiu kanzono estis publikigita en 1978, dum la lasta parto de la militista diktatora periodo, kiun travivis Brazilo inter 1964 kaj 1984. Tiel oni komprenu la diversajn "rekomendojn", kiujn la divenistino faras al sia konsultanto. Tiaj kanzonoj kun interliniaj mesaĝoj estis protestrimedo de pluraj tiamaj artistoj. En Brazila Kolekto oni trovas alian ekzemplon ĉe Virinoj Atenaj (Chico Buarque).


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

La batalo de l' infanoj

(Originala titolo: A guerra dos meninos)
Verkis: Roberto Carlos k Erasmo Carlos
Traduko: Vitor Mendes

Hodiaŭ venis sonĝo, la sonĝ' al mi plej bela
Kiun sonĝis mi dum mia vivo
Mi sonĝis ke la homoj preokupitaj estis
Serĉe de konsola vivmotivo
Tiam ĉe la pordo iu kriis
Malgraŭ ĝi malferma Li eniris
kaj estis io tiel dia, luminfan' revelacia
kaj kanzonon kantis el la kor'
La, la, la, la, la, la, la

Havis li naive, la saĝan simplecon
kaj simplece diris tiel ĉi
Ke ĉio ja pli fortas kiam ĉiuj kantas
Kun la kunaj voĉoj kaj ke mi
Devas ĉi kanzonon pri esper'
Instrui ĉiujn ĉe mi sur la Ter'
Kaj ke l' fido kaj pardon', pro forto de tiu kanzon'
De Di' estus aŭdata en ĉiel'
La, la, la, la, la, la, la

Kaj ĉi etan himnon, mi iris kantante
Kaj ekvidis mi iun surstrate
Ridetis eta knabo portanta la esperon
Kaj de li jen mi akompanate
Kaj geknaboj nun ne ludis plu
Kaj nin sekvis tiuj ĉi kun ĝu'
Kaj jen kreskadis pli ĉi ar' ĉi porpaca gefratar'
Kaj marŝantaj estis pli ol cent'
La, la, la, la, la, la, la

Kaj ĉie sur la tero grandiĝis la cifero
De ĉi marŝantar' al milion'
Invadante stratojn, kampojn kaj la urbojn
Disigante pacon per kanzon'
Kaj responde brile en ĉiel'
Lum' aperis en ravanta hel'
Kaj eksonis sonoriloj diris Di' al siaj filoj
Jen la pac' en tuta sia bel'
Malamikoj brakumadis kaj brakumante nun festadis
La veran bonon, pacon al homar'
La, la, la, la, la, la, la


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Ondo

(Originala titolo: Wave)
Verkis: Tom Jobim
Versio: Wel

Ja kredu min
Ne koncernas al la rigard’
Aferoj kiuj strikte rilatas al kor'
Jes fundamenta estas nur am'
Ne eblas vivi feliĉe en sol’

La ĉea mar'
Kompens' de mia senkapabl’
Esprimi ke en mia kor' abundas am'
Venteto softe diras al mi
Sen iu flanke ne sencas la viv’

Je la unua foj’ la sceno estis urb'
Je la dua la havena senperturb' 

Subite la klar'
Ŝaŭmondoj kreskis en la mar'
Tuj malaperis super ni tuta stelar’ 
Am’ simple iĝas ravo sen fin’
Dum nokto venas ĉirkaŭvolvi nin
Ja kredu min...


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian tradukon:
Ondo

La magia flutisto

Verkis: Sylla Chaves

Rata plago, laŭ dir', aperis foje
en urbeto de norda Germanuj'.
Ĉion manĝis, en keloj aŭ survoje,
kaj l' urbestro oferis, tre malĝoje,
la trezoron por havi solvon tuj.

La novaĵo kuradis tra la lando,
kaj tre stranga junul' prezentis sin.
Prenas fluton kaj, sen plia demando,
ludas marŝan arion de komando
kaj ekmarŝas... kaj ratoj sekvas lin.

Venu, rategoj, ratinoj kaj ratetoj,
kaj unuope vi ĉiuj sekvu min!
Venu, rategoj, ratinoj kaj ratetoj!
En la rivero tuj estos via fin'.

Ĉiuj dronis en mezo de l' rivero,
kaj l' premion nun serĉas la junul'.
Tamen aŭdas li pri rekonsidero:
Por premio ne estos eĉ monero.
Post la ludo, ŝanĝiĝas la regul'.

La flutisto ricevas kun amaro
la maldankon, kaj tuj foriras li.
Prenas nun la direkton al montaro,
sed ĉi-foje la urba infanaro
sekvas lin, je la fluta melodi'.

Venu, infanoj, knabinoj kaj knabetoj,
kaj unuope vi ĉiuj sekvu min!
Venu, infanoj, knabinoj kaj knabetoj!
Ni en la monto por ĉiam kaŝos nin.


Rim: Registrita en la albumoj Bestetoj, bestegoj kaj bestaĉoj, 1983, La Bufo, 1985, kaj Elektitaj kantoj, 2001.Kantas: Joel de Castro


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Vidu kaj elŝutu la partituron.

Bonvolu, leteristo

(Originala titolo: Please, Mr. Postman)
Verkis: Brian Holland k Freddie Gorman k Georgia Dobbins k Robert Bateman k William Garrett
Traduko: Jorge de Oliveira

Halt'!
Ho jes, nur minuton, mi petegas!
Bonvolu, leteristo!

Refreno:

Hej, leteristo, serĉu tuj
En via sako ion por mi
Mi troviĝas en melankoli'
Ĉar ne alvenas novaĵojn pri li

Mi petas, ke vi komprenu
Kiel suferas mia povra kor'
Vi min konsilas: "esperu kaj eltenu!"
Sed jam tro longe li estas for

Kaj ĉiutage pacience mi atendas la poŝtliveron
Sed jen vi pasas
Kaj neniam lasas
Por mi bildkarton, mallongan leteron

(Refreno)

Ĉe l' pordo mi nepre staras
Indiferente al la aĉa veter'
Kaj vi ne haltas por fari, ke mi sentu
Min tre feliĉa per eta leter'

Hej, leteristo! Ho jes, aŭskultu, leteristo!
Bonvolu serĉi por mi
Unu fojon pli

Atendu nur minuton, nur minuton, nur minuton!
Bonvolu, leteristo, al mi malkaŝi la veron:
Vi havas leteron!

A-ha! U-u-hu...


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Tri pliaj tradukintoj!

Ĉi-semajne debutas en BRAZILA KOLEKTO tri pliaj tradukintoj, el kiuj du estas nebrazilaj! Kaj ĉiuj verkis elstarajn tradukojn!

Jen ili, laŭ alfabeta ordo:

Francis Soghomonian, armendevena franco, kiu tradukis la belan Amkanto de Luciana, verkita de Paulinho Tapajós kaj Edmundo Souto, valso venkinta nacian kaj internacian muzikkonkursojn en 1969.

Francisco Veuthey, argentinano laborinto de UEA, kiu esperantigis la tre aktualan Ĉiuj ni, verkita de Gijs Andriessen kaj Juca Filho.

Kaj Querino Neto, nuntempe prezidanto de BEJO - Brazila Esperantista Junulara Organizo, kiu tradukis la porinfanan tradician kanton Per bastono frapis katon mi.

Krome, ankoraŭ sub la etoso de karnavalo, jen du aliaj novaĵoj:

Aŭrora, karnavala marŝeto de Mário Lago kaj Roberto Roberti, laŭ traduko de Sylla Chaves.

Kaj originala komponaĵo de la poetino Maria Nazaré Laroca, la marŝeto Dankon, Zamenhof!, akompanata de video kaj partituro.

Kaj restu atenta: en la venonta semajno aperos la nova muzikvideo produktita de BRAZILA KOLEKTO!