Komponaĵoj

Finfine BRAZILA KOLEKTO inaŭguras tre deziratan rubrikon: Komponaĵoj!

Ekde nun nia kolekto ampleksas ankaŭ kantojn verkitajn originale en Esperanto - kondiĉe ke almenaŭ unu el la aŭtoroj estu brazila.

Tial, nun kelkaj artistoj troveblas en du listoj: tiu de Aŭtoroj kaj tiu de Tradukintoj.

Kaj debute jen jam tri kantoj kiel ekzempleroj, ĉiuj akompanataj de partituro kaj muzikteksto kun akordoj por gitaro:

Jam temp' está por verdera' estas verko de Flávio Fonseca kaj Geraldo Mattos; el tiu kanto fragmento estas uzata kiel malferma vinjeto de la originalaj muzikvideoj produktataj de BRAZILA KOLEKTO. Akompanas ĝin ankaŭ video.

Eltransformiĝo estas komponaĵo de Afonso Camboim, pri filozofia sinteno rilata al persona evoluo.

Kaj la religia Patro nia, komponita sur biblia teksto tradukita de Zamenhof. La aŭtorino estas Giselle Sprovieri.

Krome, la tradukaj novaĵoj ĉi-semajnaj estas:

Landinterna festo, frevo de Moraes Moreira kaj Abel Silva, kiu estis registrita pli ol 20-foje ekster Brazilo. La esperantigon elstare faris Wel.

Kaj Konsolo, de Baden Powell kaj Vinicius de Moraes, kiun bele tradukis Vitor Mendes.

Landinterna festo

(Originala titolo: Festa do interior)
Verkis: Moraes Moreira k Abel Silva
Traduko: Wel

Fajreroj supren pinglopinte estas steletoj al Sankta Johan'.
Vestbunto, ŝoto kaj ŝaŝado, teniĝu firme laŭeble kor'.
Bomboj disas tra la korto magie dolĉaj, sen ajna morto...
En tranĉeoj el nur ĝojo, je foj' kaj refojo eksplodas nur am'... 

Ardegis sen vundi tra l' nokto la festaj fajraĵoj,
kun daŭr' sen fin', kvazaŭ eterna...
Vivu por ĉiam landinterna festo jam!!!


Rim:
- Sankta Johano = tre tipa festo en internlando de Brazilo.
- ŝoto kaj ŝaŝado = du tipaj ritmoplenaj muzikstiloj el brazila nordoriento.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Konsolo

(Originala titolo: Consolação)
Verkis: Baden Powell k Vinicius de Moraes
Traduko: Vitor Mendes

Se estus la amo for
se estus ne la dolor'
Kaj se estus for la sufer'
Kaj se plor' ne estus sur Ter'
pli bone ja estus mondo-fin'.
pli bone ja estus mondo-fin'.

Amis mi, tro amis mi
neniu ja pro kaŭzo de am' suferis pli
pro la plor' pac' estis for'
sed pli ol mi neniu pli havis en la kor'
ja pli ol mi.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Jam temp' está por verdera'

Verkis: Flávio Fonseca k Geraldo Mattos

Jam temp' está
por verdera':
ekologio,
diplomatio
kaj harmonio!
Sonĝo de Zamenhof:
Mondo sen katastrof'.

Lin naskis la espero,
ke tra la tuta tero
sin montru idealo
de lingvo kaj moralo.

Junulo li jam revas,
ke por la paco devas
alveni al la homo
neŭtrala idiomo!

Sen ia egoismo
per la homaranismo,
li vokas al unio
sen diskriminacio.

Kaj nun per nova kanto
la lingvo Esperanto
per varmaj vortoj sonas
kaj estontecon donas!


Rim: Registrita en la albumo Simbiozo, de Flávio Fonseca: Brazila E-Ligo, 2002.
Aĉetu la albumon ĉi tie.Kanto kaj gitaro: Flávio Fonseca
Kavako: Evandro Barcelos
Ĥoro: Cristina Pancieri


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Vidu kaj elŝutu la partituron.

Eltransformiĝo

Verkis: Afonso Camboim

Malfeliĉon mi ne plu gastigos kiam
miaj menso kaj koro estos ejoj de l’ am’
kiam mi ne plu pensos malbone pri bon’
kiam, tuj, mi ne estos farita el ŝton’.
Mia penso vojaĝos tra ĉiu stelar’
la homaro laŭ mi estos granda fratar’.
Do, facile ekkonos la Patron, mi kaj
ĉiu persono ekiĝonta kun mi, iu ajn.
Sed igi-iĝi, aliiĝi, estas ega labor’:
malŝtonigi la menson, la koron, je flor’.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Vidu kaj elŝutu la partituron.

Patro nia

Verkis: Giselle Sprovieri
sur biblia teksto
tradukita de L. L. Zamenhof

Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
Sanktigita estu Via nomo.
Venu Via regno, plenumiĝu Via volo,
Kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel
Ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
Sed liberigu nin de la malbono.


Rim: Registrita en la albumo Existe um sol na minha vida, de Grupo Esperança: memeldono, 1999.Kantas: Giselle Sprovieri kun Grupo Esperança


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Vidu kaj elŝutu la partituron.

Oftaj demandoj

BRAZILA KOLEKTO inaŭguras novan rubrikon: Oftaj demandoj! Vidu en la supra menuo.

Multaj ordinaraj duboj kaj aliaj pli raraj estas jam responditaj en tiu paĝo, do vi ŝparos tempon, ne plu esplorante aŭ skribante al ni.

Tamen, se via demando ne troviĝas tie, nepre skribu, kaj tuj ni respondos kaj aldonos la demandon al la listo.

Ĉi-semajne la novaĵoj estas:

Du majstraj esperantigoj far Wel de sama kanto de Tom Jobim kaj Vinicius de Moraes. Unu el la portugallingva originalo, registrita interalie de Elis Regina: Senutilpejzaĝo; kaj alia el la anglalingva traduko, registrita interalie de Frank Sinatra kaj Ella Fitzgerald, ankaŭ nomata Senutilpejzaĝo.

Vitor Mendes tradukis la kanton Berimbao, de Baden Powell kaj Vinicius de Moraes, kiu rakontas iom pri la kapoejrista filozofio.

La akademiano Sylla Chaves tradukis la kanton Tuj, tuj, balono, verkita de Assis Valente, kiun Aurora Miranda registris en Esperanto.

Kaj jen traduko de Jorge de Oliveira el kanto de Jimmy Cliff, originale I can see cleary now: en Esperanto, ĝi ricevis la titolon Mi povas vidi klare.