Formiketo

(Originala titolo: Formiguinha)
Tradicia
Traduko: Fábio Santos

Mi havas
Formiketon en la ventro
Kion ĝi faras? La rideton
Ĉar min pikas, ĉar min pikas


Rim: Registrita en la albumo Danka Vivo, de la kantistino Brunê (Bruna Brasil) (aĉetu ĝin ĉi tie).


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

La luno kaj mi

(Originala titolo: A lua e eu)
Verkis: Cassiano k Paulo Zdanowski
Traduko: Flávio Fonseca

Plia jaro pasis for
Kaj mi ne plu aŭdetis vian nomon
La luno kaj mi

Travagante tra la parkoj
Mi ĉirkaŭvidas tamen nur la markojn
Sed ne tiujn viajn
Ho ve, ho ve, ho ve

La vent' pri vi memorigas min
Folioj ja mortas kiel mi

Rigardante la spegulon
Mi vidas min maljuna kaj tre laca
Mi tuj trovu vin
Necesas la sci' 
Pri vi, pri vi, pri vi


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Mi ne estas hundo, ne

(Originala titolo: Eu não sou cachorro, não)
Verkis: Waldick Soriano
Traduko: James Rezende Piton

Mi ne estas hundo, ne,
Por la viv' nur kun malŝato
Mi ne estas hundo, ne,
Por la viv' de forlasato

Estas trans via kompren'
Mia amo, ĝi vin deziras
Vi nur emas min mistrakti
Kaj pro tio mi nun foriras.

Estas plej malbona sperto
Iun ami en trompado
Malŝatant' de grandamor'
Ja ne indas je feliĉ' kaj des malpli je amado

Nepre mankas komprenem',
Pri vi mi pasias tre
Je l' am' inter ni, je la nom' de Di',
Mi ne estas hundo, ne!


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Marina

(Originala titolo: Marina)
Verkis: Dorival Caymmi
Traduko: Jorge das Neves

Marina, de l' maro Marina, petola virin'
Marina, vi min amindumas, sed ne amas min.
Ne ŝanĝu la guston de l' lipoj, plezur' al mia kis'
Marina, mi amas vin kisi kaj mi petas: bis!

Pro viaj decidoj kontraŭaj ĉagreniĝas mi
kaj tial mi diras, Marina, okazas neni'.
Mi plendas, suferas, pardonas
kaj vi min ĉagrenas des pli
Pardonu mi malamikiĝas
Marina kun vi
Marina kun vi


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian tradukon:
Marina

Milda vespero

(Originala titolo: Noite feliz)
Verkis: Joseph Mohr k Franz Gruber
Portugallingva traduko: Vicente Aricó Júnior (el Stille Nacht)
Esperanta traduko el la portugala: Marcos Campos

Milda vesper', paca vesper'.
Lumo jen el ĉiel'.
La Sinjor' venis kun sankta cel',
Ĉirkaŭ li vibras ni kun esper',
Jen Jesu' la Savanto
Lumo sur la tuta Ter'.

Milda vesper', paca vesper'.
Aŭdas ĉiuj en kampar'
Anĝelvoĉoj sonoras en vent'
Kaj jen estas ĉiela novaĵ'
La Savanto alvenis,
Ĝojas la tuta homar'.Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

De kiam samb' estas sambo

(Originala titolo: Desde que o samba é samba)
Verkis: Caetano Veloso
Traduko: Cícero Soares

La tristeco, mastrino
Tiel de kiam samb' estas samb'
La larm' klara sur haŭta melanino
La nokt', la  pluv' kiel en Benino

La solec' plej timigas
Ĉio malbonas dum longa tempum'
Sed fajron mi sentas interne
En ĉi tiama dum'
Kantante tristecon mi foririgas

Ne jam naskiĝis la samb'
De l' sambo ne jam la ven'
Ĝi vivos por la ĉiam'
Vidu, ne venis frumaten'

La sambo mem praplezur'
La sambo fil' de dolor'
La vivo-transforma reĝisor'


Noto de la tradukintoj:

La aŭtoro, Caetano Veloso, uzis kiel ĉiam multajn rimojn (senhora/fora/embora) kiujn mi penis redoni. Sed li uzas multajn kun fino je I-vokalo (assim/ruim/mim), kiuj sonas pli melankolie ol vastaj vokaloj (A, Ó). Kvazaŭ ploro aŭ ĝemo. Mi faris la samon, kaj mi aludis al Benino, regno de kie venis amasoj da afrikanoj al Bahio, la plej nigrula regiono en Brazilo.

Geraldo Mattos al mi instruis foje la vorton "tempumo" por traduki la portugalan "demora", cetere malfacile tradukeblan en aliajn lingvojn. Genie! 

Anstataŭ "ankoraŭ ne" mi uzis la zamenhofan "ne jam", samsenca. Ĝi montriĝis taŭgega facililo por la multaj kvarsilabaj "ainda não" de la antaŭlasta strofo.

En la dua strofo, la poeto mencias alian sian kanzonon, Sampa ("io ekokazas en mia koro"), kaj mi faris la samon, sed mi prenis citaĵon de Zamĉjo, "fajron sentas mi interne" (Mia Penso), sametosa, kiu krome estas titolo de linda romano de la tiam juna Ulrich Matthias.

La kantado ne fariĝis stumbla kaj fluas facile. Mi esperas, ke ĝi aspektos kontentige al viaj oreloj.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian tradukon:
De kiam sambo estas sambo

Dormiga insulo

(Originala titolo: Sonífera ilha)
Verkis: Branco Mello k Carlos Barmak k Ciro Pessoa k Marcelo Fromer k Tony Bellotto
Traduko: James Rezende Piton

Ne eblas plu la viv' en via
Kompanio
Mi nun alkroĉas min al sonoj
De radi-aparato
Por agordigi vin
Insule, sen kontakto

Dormiga insulo
Ripoz' al l' okuloj
Pacigu la buŝon
Plenigu je lum'


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Emocio

(Originala titolo: Frisson)
Verkis: Tunai k Sérgio Natureza
Traduko: Vitor Mendes

Eksaltis mia kor'
Via alven' surprizigis min
Mi ŝvebis en ĉiel'
en ama hel'
Verŝajne vekiĝis mi
Por renovigi min
Nur mankis via ĉi am-alven'
surpriza nova fat'
por forta bat'
de koro laca ĉar ĉiun horon
freneze serĉis iun koron
kor' laca estas
Sed kiam vi ĉe mi ĉeestas
freneziĝas pro senfina ĝu'
kaj soleco ne plu

Falis vi el ĉiel'
bela anĝelo en luma aper'
okuloj el kristal'
vi sorĉis min
kaj jen por mi ama fal'
Tre subite
Estiĝis vi neatendite
brilanta lumo
Ja stelvirin' amsatelite
Am-planeda vi invadantin'
Tuje konkeris min.

Min vidu, min tuŝu, sentigu min
ke urĝas, la vivo atendas nin.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Se Dio min aŭskultus

(Originala titolo: Se Deus me ouvisse)
Verkis: Almir Rogério
Traduko: James Rezende Piton

Ho! Se Di' nun min aŭskultus, kaj resendus al mi
Ja mian amatan post ĉi longa forir'
Lasinta malĝojon ene de mi

Ho! Ree tiam estiĝus la amodeziro
Malaperus de l' brust' dolor' pro sopiro
Renaskiĝus la vivo dum vojo al fin'

Ho! Mi vin petas, Sinjor'
Ho! Pri reven' de l' amor'
Sinjor', al mi venas la fin'
Mi vin petas, ho Di'!,
Vi kompatu nun minVidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

De kiam sambo estas sambo

(Originala titolo: Desde que o samba é samba)
Verkis: Caetano Veloso
Traduko: Markone Froes

La malĝojo ĉion regas
de kiam sambo estas sambo estas tiel
la hela larmo sur malhela haŭto
dum nokto pluvo falas fore

La soleco timegas
ĉiam prokraste estante tiel malbona
sed io okazas
en mia esto nun
kantante mi sendas malĝojon foren

sambo ankoraŭ naskiĝos
sambo ankoraŭ ne venis
sambo ne mortos
vidu la tago ankoraŭ ne alvenis
sambo estas patro de l' plezuro
sambo estas filo de l' dolor'
la granda aliformiga povo...


Rim: Registrita en la albumo Piratado Muzika Tri, de Markone Froes (jaro ne indikita).


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian tradukon:
De kiam samb' estas sambo

Kiel mistero

(Originala titolo: Feito mistério)
Verkis: Lourenço Baeta k Cacaso
Traduko: Flávio Fonseca

Do mi
Rimarkis ke l' resumo
Estas propra sci'

Ke ĉiu sumo
Elverŝas sin
Ĝis la neni'

Do mi rajdantas sur ĉevalo
En vojaĝ' al Teheran'
Kaj ne perdiĝas - ja ne!
Kiam malesperas
Mi vidivas plu

Ĉi tiu kant'
Ronĝas kiel mistero
Ĉi tiu tristo doloras

Mi false seriozas
Kiel rozas
Ĉiam ĉiu am'


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Amoŝerco

Verkis: Geraldo Mattos

Mi vidis ŝin sur strato,
kaj sekvis ŝin per gvato
okul'.
Mi pensis tuj pri revo,
pri dono kaj ricevo,
pri lul'.

Kaj preter la gracia
mi hastis, sed sen ia
kalkul',
ektuŝi ŝin hazardis,
kaj ŝi al mi petardis:
krudul'!

Kaj tio nin instigis,
ĝis vera sin estigis
simul':
nin prenis sento bola,
kaj amo estis sola
postul'!


Rim: Teksto kaj melodio publikigitaj en la revuo Melodia, n-ro 1, Eldonejo Fonto, 1990. Oni trovis nenie la harmonion, do la akordoj ĉi tie prezentataj estas sugestitaj de Flávio Fonseca.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Vidu kaj elŝutu la partituron.


Esperbrando

(Originala titolo: La espero)
Verkis: Félicien Menu de Ménil k L. L. Zamenhof
Parodio: Vitor Mendes

En la mondon venis nova tento
tra la gorĝo iras forta vodko
Kaj min trafas la kapturna sento.
Alkoholon, pli da alkoholo!
Ne la akvon se ni soifanta
trinkas ni por plaĉi familion:
al drinkej’ eterne ebrianta
Iras tuj en sanktan ebriiĝon.

Sur la mura ŝranko de l' drinkejo
kolektiĝas rumo, ĝino, brandoj.
kaj malvarma estas la biero
por la ĝuo de la kundrinkantoj
Foje falas de l' ebriularo
iu de la brand' ebriigita;
sed dissaltos la obstinaj baroj,
por la daŭra drinko ne haltita.

Sur kapturna vina fundamento,
komprenante mise la alian,
ebriuloj faros sen konsento
unu grandan rondon tre ebrian
Nia diligenta drinkularo
en drinkado plaĉa ne laciĝos,
ĝis la bela dormo kaj morgaŭo
de tro ĝena, voma postebrio.Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

La suno mia

(Originala titolo: O sole mio)
Verkis: Eduardo di Capua k Alfredo Mazzucchi k Giovanni Capurro
Traduko: Sylla Chaves

Ho, kiel bela estas brila suno
tra l' aer-puro post la tempesto.
En la mildeco de l' natura festo,
ho, kiel bela estas brila suno.

Alia suno, brilanta pli,
dum vi rigardas, brilas en vi.
La suno, la suno mia
brilas en vi, brilas en vi.


Rim: Registrita de Neide Barros Rêgo en la albumo Revo de amo, 2015.

KURIOZAĴO: tiu estas unu el la raraj muziktekstoj en kiu ne aperas ĉapelitaj literoj!Kantas: Neide Barros Rêgo
Pianludas: Therezinha de Maria Carvalho Pinto


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj.
Vidu alian version:
Saluton, suno

Saluton, suno

(Originala titolo: O sole mio)
Verkis: Eduardo di Capua k Alfredo Mazzucchi k Giovanni Capurro
Versio: Sylla Chaves

Bonan matenon, mia kara suno,
glorega reĝo de la blu' ĉiela!
Post pluva grizo kaj post nokta bruno
via apero estas ĉiam bela!

Estas du sunoj kun lum' sen fin'
en la rigardo de l' amatin',
kaj ili varmigas vintron
en mia kor', kaj revivigas min.


Rim: El la libro 100 jaroj da kantado: Kultura Kooperativo de Eo, 1989.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian tradukon:
La suno mia

Ĉi-amo por ĉiam

(Originala titolo: Te amo pra sempre)
Verkis: George Israel k Paula Toller
Traduko: James Rezende Piton

Zorge de la amor'
Nepre la program'
Estu nova formo por nia am'...

Sed sen am-prosper'
Restu la esper'
Pri nova formaci'...
Aŭ la revoluci'!

Refreno (2-foje):

Ĉi-amo por ĉiam
Ĉi-amo kun flam'
Ĝis la revidiĝo
Ĝis la neniam'...

Nararara' neniam'
Narararanaŭ'
Nararara' neniam'
Narararaŭ'...

Restu tre trankvila do
Ĉar estos la kontrol'
Ne faru ion kontraŭ mia vol'...

Kaj dum vi pensas jam pri la kisar'
Mi pensas pri malsat',
Okulojn al ĉiel',
Okulojn al la mar'...


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).