Oni antaŭenigas

(Originala titolo: Vai levando)
Verkis: Chico Buarque k Caetano Veloso
Traduko: James Rezende Piton

Malgraŭ la tuta famo, la tuta amo, la tuta dramo, la tuta lamo,
Oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas la flamon

Malgraŭ la persistemo, la tuta skemo, multe da ĝemo pro la sistemo,
Oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas la gemon

Malgraŭ la tuta polvo kaj ĉiu ĵuro
Pri la envolvo, pro la cenzuro,
Plu mankas solvo, ne estas la lumturo
Malgraŭ la poezio, la tuta scio, la apatio kaj la envio,
Oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas la krion.

Malgraŭ nia elano, tuta ĉampano, pli da ĉikano kaj ĉarlatano,
Oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas la planon.

Malgraŭ la tuta roko, la tuta bloko, la tuta ŝoko en ĉi epoko,
Oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas la vokon.

Malgraŭ tuta l' aprezo, tuta sintezo, la tuta prezo, la tuta lezo,
Oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas la tezon.

Malgraŭ via okulo - ho! kaj la postulo - hej!, pro la ĉefulo - ve! kaj la fistulo - fi!,
Oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas, oni antaŭenigas la rulon - ja!


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).
Vidu alian tradukon:
Trapuŝante

Ĉi-nokte

(Originala titolo: Tonight I celebrate my love for you)
Verkis: Michael Masser k Gerry Goffin
Traduko: Jorge de Oliveira

Ĉi-nokte mi festas mian amon por vi
Kaj ŝajnas, ke ni fariĝas pli kaj pli
Feliĉaj dum la tagoj pasas
Ni la mondon preterlasas
En nia utopi'

Ĉi-nokte mi festas mian amon por vi
Ĉar certe vi sentas nun la samon por mi
Spirite kaj korpe ni kuniĝos
Ĉiuj zorgoj disperdiĝos
Ne forgesiĝos ĉi-nokt'

Ĉi-nokton pasigu tie ĉi ĉe mi
Ĉar senbride tuj ekflamos nia fantazi'
Aperos por ni la meznokta sun'
Kaj ni postbrilos ĝin
Per nia am' sen fin' de nun

Ĉi-nokte mi festas mian amon por vi
Kaj baldaŭ la tuta mondo aŭdos pri ĝi
Laŭtsone per niaj gajaj kantoj
Ĉar ni estas geamantoj
Nun regu nin pasi'

Ĉi-nokte mi festas mian amon por vi, por vi


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Jen

(Originala titolo: Taí (Pra você gostar de mim))
Verkis: Joubert de Carvalho
Traduko: James Rezende Piton

Jen mi
Ĉion faris por ke vi ekamu min
Karulin' ne moku pri mia dolor'
Nepre vi, nepre vi
Tenu min en via kor'.

Ho, amata, estu konsider',
Ke kun la ĝojo venas la sufer'
Kaj tia estas la vivfaden':
Lamentado kun nur pli da ĉagren'

Jen mi...

La afero pri la korinklin'
Estas manio por la homa sin'
Se estus helpo de la Sinjor'
Mi ja tuj forgesus pri la amor'


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Mi troigemas

(Originala titolo: Exagerado)
Verkis: Cazuza k Ezequiel Neves k Leoni
Traduko: Vitor Mendes

Trezor' de l' mia vivo
De nun kaj ĝis la eternejo,
Nia destinoj
Estis planitaj en la akuŝejo.
Pasi' kruela kaj senbrida
Al vi mi portas mile rozojn
Por pardonigi min mensogojn,
Miajn neŭrozojn

Mi troigemas,
Sur viajn piedojn
Mi ja tro tro troigemas,
Al am' inventita mi emas.

Neniam plu ja spiros mi,
Se vi ne rimarkos min
Mi povos morti pro malsato
Se ĉi am' estos fin'.
Kaj ja pro vi al mi ne gravas
La karier', mono, diplomo,
Kaj eĉ la plej malgranda ĝu'
Por mi ĉiamas aŭ ne plu.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Sambo de la granda amo

(Originala titolo: Samba do grande amor)
Verkis: Chico Buarque
Traduko: James Rezende Piton

Mi eĉ kredis nun
Ke pro fortun'
Venis l' oportun' de l' granda am'
Mensogo...
Mi jam ĵetis min
El trampolin'
Kaj ĝis la fin' restis mia flam'
Tra l' tuta somer'
Pan' kun buter'
Nur pro sinofer' al granda am'
Mensogo...
Tute sen pudor'
Estis mia kor'
Garantivalor' por la proklam'

Nun en mia brusto, koro estas kvazaŭ ŝtono
Kaj por mia bono mi ne restis revemul'
Mi eĉ transiras la straton
Nur pro florvida skrupul'
Kaj ridas pri la grandamformul'
Mensogo...

Mi kun lojalec'
Agis laŭ dec'
Iĝis paperpec' la granda am'
Mensogo...
Festo en hotel'
Bierbarel'
Ĝis lun' el miel' en Roterdam’
Tie laŭ kutim'
Estas pilgrim'
Pro la fido je la granda am'
Mensogo...
Mi promesis eĉ
Nur por malstreĉ'
Alnaĝi Kanalon de Panam'


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Misarujo

Verkis: Flávio Fonseca

Sunsubiro
Lunapero
Kunkorŝiro
Programero
Datreveno
Nia dato
Miskompreno
Ĉi-sabato

Belfuturo
Multegono
Babelturo
Kolorsono
Olda temo
Amindumo
Praplorĝemo
Malmallumo

Lakrimulo
Blufadeno
Ininsulo
Entrepreno
Kredecemo
Repetato
Rapidemo
Ripetato

Komplikeco
Opiĝinto
Kvazaŭ peco
Vortopinto
Ekinfluo
Vera tedo
Salstatuo
Ne vendredo


Rim: 2ª premio en Belarta Konkurso: UEA, 1997.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Vidu kaj elŝutu la partituron.

Vagado

(Originala titolo: Andança)
Verkis: Danilo Caymmi k Edmundo Souto k Paulinho Tapajós
Traduko: James Rezende Piton

Tra vasta sabloplaĝ'
Sub lum’ de l’ lun', miraĝ',
Grandega resopiro...
Vaganta ĝis l’ alven',
En robo el saten',
La dekstra man' kun rozoj,
Pluos mi

Jen la milda luno (konduku min),
Ĝi verŝas sin,
Sub lunlum' ripozas
Mia destin' (karul')
Kun rigardo festa
Venis sopir' (konduku min)
Pri kanzon' modesta
El mia lir' (en ĉiu lok' estu ni duop')

Mi jam tre batalis (konduku min)
Pro nekonsci'
Ke ĉi-lande vivas
Mia pasi' (amor')
Kaj senfina estas
Mia vojaĝ' (konduku min)
Nur la am' instruas
Pri l' cela saĝ' (en ĉiu lok' estu ni duop')

En rondo rondis mi
Laŭmode dancis pli
Lacigis min izolo
Per versa artifik',
Kun reĝa koramik',
En voja parabolo
Iris mi

Laŭ la vojirado (konduku min)
Antaŭas mi
Kune kun l' amat'
Kiel kompani' (amat')
Mi venis aŭdace
Kun mia kant'(konduku min)
Senkapitulace
Mi, la spitant' (en ĉiu lok' estu ni duop')


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Steloj

(Originala titolo: Estrelas)
Verkis: Oswaldo Montenegro
Traduko: Flávio Fonseca

Pro la markoj kiuj restas
El la sonomanko veninta de l' steloj
Pro la manko, kiun sentas
Ni de l' propra lum' orientanta nin

Korp' freneza moviĝanta
Reprezentas la solecon de l' drinkejoj
Pro magio de la tago
Kiu ne dependas de onia pens'

Ne parolu pri la timo
Ĉar mi bone konas vian fantazion
Kvazaŭ estus ĝi malmulta
Kaj la tuta ĝojo ne sufiĉus plu

Kiam mi malproksimiĝos
Tiam kantu tiun elridigan kanton
Tian ja mi kantus tiam
Kaj post mia iro certe kantos vi


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

En urbo, sub pluvo, en kamparo

(Originala titolo: Na rua, na chuva, na fazenda (Casinha de sapê))
Verkis: Hyldon
Traduko: Cícero Soares

Mi ne havas emon
forgesi la mienon de vi.
Mi trovas tion normalaĵ'

Juĝu min demenca
pro mia sensenca estim'
al kiu ne estimas al mi

Levu manojn al la ĉiel'
Ĝoje danku
se restas kun vi
persono kiu estas via cel'
por ĉiama daŭra kompani'

En urbo, sub pluvo, en kamparo
aŭ dometo pajla tie ĉi.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Ŝoto de la knabinoj

(Originala titolo: Xote das meninas)
Verkis: Luiz Gonzaga k Zé Dantas
Traduko: James Rezende Piton

Jamakaru', kiu floras en senpluvo
Indikas pluvon tuj, por la baldaŭa hor'
La junulino, kiu lasas sian pupon
Montras, ke ies am' instaliĝas en la kor'...
Ne nur pri ŝtrumpoj kaj la ŝuoj kun talono
Revas ŝi ankaŭ pri rob', la ĉemizoj iru for!

Ŝi pensas nur
Kaj nur pri amindum'...

En la maten' ŝminkaĵ' preludas
Ŝi reve nur suspiras,
La patro senkonkludas...
Vizit' al kuracist' - jen kion li altrudas
Ŝi fastas kaj ne lernas,
Ne dormas, ne plu ludas...

Ŝi pensas nur
Kaj nur pri amindum'...

Sed la doktor' sen ekzameno
Tuj vokas ŝian patron kaj diras kun sereno
Normale por la aĝo, daŭros la ĉagreno,
Ne estas kuracilo por tiu fenomeno...

Ŝi pensas nur
Kaj nur pri amindum'...


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Frumatenas

(Originala titolo: Madrugada)
Verkis: Candinho k Marino Pinto
Traduko: Francis Soghomonian

Frumatenas
Ĉio dormas en la urbo
Frumatenas
Nur ne dormas la saŭdado
En ĉiel'
Jam ne brilas plu la lum' de l' sun'
Ĉar la sun' de mi celita iam
Estis nur iluzi' de ĉiam
Estis sun' fantazia
Kaj de vi detruita


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Estas frumateno

(Originala titolo: Cock-a-doodle-doo)
Tradicia
Versio: Sylla Chaves

"Estas frumaten'!"
Aŭdiĝas la refren'.
La koko diras al kokin':
"La suno tuj levos sin!"

Kaj ankaŭ mi levos min.
Kaj ankaŭ vi levos vin.
Lernantoj, en tre frua hor',
kuradas al la labor'.


Rim: El la libro 100 jaroj da kantado: Kultura Kooperativo de Eo, 1989


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).


Vidu kaj elŝutu la partituron.

Sambblazono

Verkis: Elma do Nascimento

Morgaŭ je la frumateno
Mi alvokos la tutan amikaron
En mia mano estas kuikoj, tamburinoj, sonoril'
Vidu mian muzikistaron

Oni diras, ke la sambo naskiĝis
El la sklava kanzon'
Sed tio ankoraŭ ne finiĝis
Brazilo, ĝi pli aŭdigis
Nun ĝi estas la dom'

La sambo havas lernejon
Kun sia grava motivo
Kaj ludas varman muzikon
De la danka popolo
Kun espero kaj vivo


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Flirta velo

(Originala titolo: Vela aberta)
Verkis: Walter Franco k Cid Franco
Traduko: James Rezende Piton

Jen iranta flirta velo
Malproksime en la mar'
Blanka instiga gvidstelo
Por naviga imagar'
De mi sekvatas la velo
Tra la vastec' de la mar'
Al ĝi donas pli da belo
La esprim' de la rigard'.
La esprim' sencela, svaga
Ne klarigeblas sen erar'
Kun reflekto ĉiutaga
De l' beleco de la mar'
Al mi novaj mensostatoj
Inter ĝia proponar'
Pri popoloj, miaj fratoj,
Troviĝantaj trans la mar'.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Peco el mi

(Originala titolo: Pedaço de mim)
Verkis: Chico Buarque
Traduko: Vitor Mendes

Ho vi peco el mi
Ho vi pec' disigita el mi
Portu el mi for'
Ĉi rigardon ĉar ĝi doloras
Pli ol kiam memoro foras
pli ol viv' en mallum', en plor'

Ho vi peco el mi
Ho vi pec' ekzilita el mi
Portu l' markojn nun
Ĉar sopir' memorigas barkon
Kiu ire desegnas arkon
Sen reven' al la kaj', sen lun'

Ho vi peco el mi
Ho, vi pec' fortirita el mi
Foru via bril'
Ĉar sopir' estas malakuŝo
Estas zorgi kun kora tuŝo
La ĉambron de l' morta fil'

Ho, vi peco el mi
Ho vi pec' amputita el mi
Fora estu vi
Ĉar doloras tro la sopiro,
Kvazaŭ estus harpuna tiro
Al perdita ĉi part' el mi

Ho vi peco el mi
Adorata vi peco el mi
El mi portu ĝin,
L' okulparon, ĉar la sufero
Estas tia sopira ero
La mortaĵo de l' am'
Sen fin'.


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).

Ĝenerala konduto

(Originala titolo: Comportamento geral)
Verkis: Gonzaguinha
Traduko: James Rezende Piton

Nepre malkovru vi, ke finiĝis la mon'
Kaj vi diru, ke vi plu trankvilas
Nepre batalu vi por la legomrestaĵoj
Kaj vi diru, ke vi tre jubilas

Nepre prezentu vin kun kontenta mieno
Kaj agnosku la benan favoron
Nepre preĝadu vi por la estra prosper'
Eĉ se mankas al vi la laboro

Vi ĝin meritas
Vi ĝin meritas
Ĉio en ord' pri la real'
Biero, sambo kaj do, karul',
Se finiĝos al vi karnaval'?

Nepre pretigu vin por la kapoklinado
Kaj parolu: mi kore vin dankas
Tiuj vortoj al vi estas plu permesataj
Ĉar vi hom', kiu tute senmankas

Nepre agadu vi por la bon' de l' Patri'
Kiel saĝa lake', sen diskuto
Kaj por vi unu groŝ', mia kara mortal',
Kun diplomo pri bona konduto

Vi ĝin meritas
Vi ĝin meritas
Ĉio en ord' pri la real'
Biero, sambo kaj do, karul',
Se finiĝos al vi karnaval'?

Vi tamen meritas
Vi ĝin meritas
Ĉio en ord' pri la real'
Biero, sambo kaj do, karul',
Se finiĝos al vi karnaval'?

Vi plej, vi ĝin meritas
Vi ĝin meritas
Ĉio en ord' pri la real'
Kaj groŝo por vi, mortal'
Vi ĝin meritas
Kaj diplomo pri bona konduto
Vi ĝin meritas
Vi ĝin meritas
Kaj forgesu pri via servuto
Vi ĝin meritas
Vi ĝin...
Ĉio en ord' pri la real'
Nur mirindaĵoj


Vidu kaj elŝutu la muziktekston kun akordoj (x-sistemo).